Tanya-jawab Islam: Apakah boleh bernadzar untuk selain Allah?

Jawaban oleh Sheikh Muhammad Jamil ZainuTidak boleh bernadzar kecuali untuk Allah.

Dalil dari Quran:

"Wahai Rabbku, sungguh aku bernadzar untuk-Mu apa yang ada dalam perutku sebagai orang yang bebas (untuk berkhidmah di Masjid Al-Aqsha), maka terimalah dariku," (QS Ali Imran: 35)

Dalil dari Sunnah:

"Siapa yang bernadzar untuk taat kepada Allah hendaklah ia mentaati (melaksanakan nadzarnya), barangsiapa yang bernadzar untuk maksiat, janganlah ia mendurhakai-Nya (dengan tidak melaksanakan nadzarnya)," (HR Bukhari) Wallahu'alam bish shawwab