Tanya-Jawab Islam: Apa Yang Dimaksud Dengan Syirik Besar?

Jawaban Oleh Sheikh Muhammad Jamil Zainu
Yang dimaksud dengan syirik besar adalah menujukan (meniatkan) ibadah, seperti doa dsb, kepada selain Allah.

Hal ini didasarkan pada Quran Surat Al-Jinn: Ayat 20:

“Katakanlah, ‘Tiada lain saya menyeru [berdoa] kepada Rabbku dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatupun,” (QS Al-Jinn: 20).


Juga didasarkan pada sabda Nabi Muhammad Shalallahu’alaihi Wasallam,

Dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar adalah menyekutukan Allah,” (HR Bukhari). Wallahu’alam bish shawwab.