Tanya-Jawab Islam: Apa Makna Tauhid Dalam Hal Sifat Allah?

Jawaban Oleh Sheikh Muhammad Jamil Zainu

Tauhid dalam hal sifat Allah adalah mengukuhkan keyakinan terhadap apa yang disifatkan Allah untuk diri-Nya dan terhadap apa yang Rasulullah sifatkan untuk Allah.

Hal ini didasarkan pada firman Allah:

Tidak ada yang seperti Dia sesuatupun, dan Dia Maha Mendengar dan Melihat,” (QS Asy-Syuura: 11).

Hal ini juga didasarkan pada sabda Nabi Muhammad Salallahu’alaihi Wasallam:

“Rabb kita Yang Maha Agung dan Tinggi setiap malam turun ke langit dunia,” (Muttafaq Alaih).

Turun di sini sesuai dengan keagungan dan kesucian Allah. Wallahu’alam bish shawwab.